Tájékoztató

A 345/2014. (XII. 23. ) Korm. rendelet előírja, hogy Magyarország területén található ingatlanoknak rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.

A rendelet végrehajtásának határideje 2016. december 31. volt.

2017. december 31.-én a 3155 településből kb. 1000 végezte még csak el a rendeletben előírt feladatokat, melyből 100 az én közreműködésemmel valósult meg.

A feldolgozási adatokból is látszik, hogy a települési önkormányzatok többsége jelenleg nem rendelkezik elegendő kapacitással, hogy feldolgozza a rendeletben szereplő előírások alapján a címjegyzéket, és rögzítse azt a központi címregiszterben.

Ebben nyújtok Önöknek segítséget.

A szükséges térképek és adatok rendelkezésre bocsátása után vállalom a településhez tartozó ingatlanok cím-ellenőrzését, szükséges módosítását, és a cím képzését a rendelet előírásainak megfelelően, feltöltését a központi címregiszterbe. Ezen kívül igény esetén vállalom az adatok későbbi módosulása esetén a változások folyamatos naprakészen tartását is.